FANDOM


Vô minh kiếm

Weapon 13 1

Thể trạng
Thể lực (HP) 91%
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Cực thấp
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Trung bình
  • Bay nhảy: Trung bình
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Rất chậm
  • Chạy bộ: Rất nhanh
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Khá chậm
Nổi bật Nhanh, mạnh nhưng vẫn có sự chắc chắn ở mức cần thiết.
Nhận định
Ưu điểm Chiêu thức có thể bắn ở tầm gần.
Khuyết điểm Không có điểm quá nổi bật.