FANDOM


Súng tiểu liên

Weapon 06 3

Thể trạng
Thể lực (HP) 105%
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Thấp
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Khá thấp
  • Bay nhảy: Hơi thấp
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Khá chậm
  • Chạy bộ: Khá nhanh
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Nhanh
Nổi bật Đạn bay tốc độ ánh sáng (CS).
Nhận định
Ưu điểm Sở hữu khả năng bắn xa rất tuyệt.
Khuyết điểm Không có chiêu hỗ trợ khi cận chiến, đạn vừa ít vừa yếu.