FANDOM


Súng nhắm

Weapon 12 3

Thể trạng
Thể lực (HP) 105%
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Trung bình
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Trung bình
  • Bay nhảy: Trung bình
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Hơi chậm
  • Chạy bộ: Chậm
  • Bay thẳng: Chậm
  • Bay ngang: Chậm
Nổi bật Chiêu thức hất văng đối phương.
Nhận định
Ưu điểm Tốc độ đạn cực nhanh.
Khuyết điểm Sát thương yếu hơn.