FANDOM


Súng nước đặc chế

Weapon 01 2

Thể trạng
Thể lực (HP) 95%
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Cao
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Rất cao
  • Bay nhảy: Rất cao
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Trung bình
  • Chạy bộ: Hơi nhanh
  • Bay thẳng: Chậm
  • Bay ngang: Trung bình
Nổi bật Phản kích bất ngờ (EX).
Nhận định
Ưu điểm Đạn đi nhanh, và có thể bắn ở cự ly xa.
Khuyết điểm Lượng đạn và sức sát thương thấp.