FANDOM


Phấn dạy học

Weapon 11 3

Thể trạng
Thể lực (HP) 91%
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Rất thấp
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Hơi cao
  • Bay nhảy: Hơi cao
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Khá chậm
  • Chạy bộ: Rất nhanh (*)
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Khá nhanh
Nổi bật Gây trạng thái mù trong phạm vi cụ thể.
Nhận định
Ưu điểm Tốc độ đạn nhanh hơn.
Khuyết điểm Phạm vi nhỏ đi, sức sát thương yếu.