FANDOM


Máy chụp tâm linh

Weapon 06 2

Thể trạng
Thể lực (HP) 105%
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Thấp
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Khá thấp
  • Bay nhảy: Hơi thấp
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Khá chậm
  • Chạy bộ: Hơi nhanh
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Hơi nhanh
Nổi bật Phạm vi bắn rộng, tốc độ bắn nhanh.
Nhận định
Ưu điểm Nhìn chung là cân đối.
Khuyết điểm Lượng đạn rất ít, hồi phục lâu.