FANDOM


Liềm từ Tế Cụ Điện

Weapon 04 3

Thể trạng
Thể lực (HP) 83% (cực thấp)
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Hơi cao
  • Bay thẳng: Cao
  • Bay ngang: Khá thấp
  • Bay nhảy: Cực thấp
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Rất nhanh
  • Chạy bộ: Rất nhanh
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Rất nhanh
Nổi bật Khả năng tránh đòn rất cao.
Nhận định
Ưu điểm Tốc độ và khả năng cận chiến được cải thiện lên rất nhiều.
Khuyết điểm Thể lực cực thấp, dễ bị thành mục tiêu.