FANDOM


Lớp dạy cài bẫy Satoko

Weapon 03 2

Thể trạng
Thể lực (HP) 91%
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Hơi thấp
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Thấp
  • Bay nhảy: Thấp
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Rất nhanh
  • Chạy bộ: Nhanh
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Khá chậm
Nổi bật Sát thương có thể gây ra từ bất kỳ đâu.
Nhận định
Ưu điểm Bẫy nhiều chức năng, sát thương cũng đa dạng về mức độ.
Khuyết điểm Cận chiến, trong khi khả năng hoạt động của bẫy phụ thuộc nhiều yếu ngoại vi và phải chuẩn bị trước.