FANDOM


Kho hàng tịch thu

Weapon 08 3

Thể trạng
Thể lực (HP) 133% (cao nhất)
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Hơi thấp
  • Bay thẳng: Thấp
  • Bay ngang: Hơi thấp
  • Bay nhảy: Hơi thấp
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Khá chậm
  • Chạy bộ: Rất chậm
  • Bay thẳng: Chậm
  • Bay ngang: Chậm
Nổi bật Vũ khí rút ra đa chủng loại.
Nhận định
Ưu điểm Nhiều loại vũ khí, nhiều công dụng.
Khuyết điểm Không thể lựa vũ khí rút ra.