FANDOM


Không thủ bí kíp

Weapon 09 2

Thể trạng
Thể lực (HP) 105%
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Khá cao
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Trung bình
  • Bay nhảy: Trung bình
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Hơi nhanh
  • Chạy bộ: Hơi nhanh
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Hơi nhanh
Nổi bật Tấn công từ đường bộ tốt hơn bay.
Nhận định
Ưu điểm Sát thương từng chiêu lẻ cao.
Khuyết điểm Lượng đạn để bắn xa ít.