FANDOM


Hyper arms

Weapon 08 2

Thể trạng
Thể lực (HP) 133% (cao nhất)
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Hơi thấp
  • Bay thẳng: Thấp
  • Bay ngang: Hơi thấp
  • Bay nhảy: Hơi thấp
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Khá chậm
  • Chạy bộ: Rất chậm
  • Bay thẳng: Chậm
  • Bay ngang: Chậm
Nổi bật Chiêu thức không thể chống đỡ được.
Nhận định
Ưu điểm Rất mạnh về cận chiến, kể cả khi 1vs2.
Khuyết điểm Hoàn toàn không có khả năng bắn xa.