FANDOM


Ba động bí kíp

Weapon 09 1

Thể trạng
Thể lực (HP) 100%
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Trung bình
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Trung bình
  • Bay nhảy: Trung bình
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Hơi nhanh
  • Chạy bộ: Hơi nhanh
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Hơi nhanh
Nổi bật Nhân vật tầm xa có tính cơ động khá cao.
Nhận định
Ưu điểm Khá dễ điều khiển (Keiichi Bat ver 1.5).
Khuyết điểm Đạn gần như bay thẳng, không có độ dí.