FANDOM


Bộ pháo hoa đạn đạo

Weapon 03 3

Thể trạng
Thể lực (HP) 91%
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Thấp
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Rất thấp
  • Bay nhảy: Rất thấp
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Khá chậm
  • Chạy bộ: Khá chậm
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Chậm
Nổi bật Dễ trúng, gây sát thương lớn.
Nhận định
Ưu điểm Sức dí và sát thương của đạn cao.
Khuyết điểm Sát thương lên phe là như phe địch.