FANDOM


Bộ hồi sức đặc chế

Weapon 10 3

Thể trạng
Thể lực (HP) 100%
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Hơi cao
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Trung bình
  • Bay nhảy: Trung bình
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Hơi chậm
  • Chạy bộ: Chậm
  • Bay thẳng: Chậm
  • Bay ngang: Khá chậm
Nổi bật Có thể tăng sức tấn công, phòng thủ (hay cả hai) cho đồng đội.
Nhận định
Ưu điểm Tốc độ đạn rất nhanh.
Khuyết điểm Gần như không có.