FANDOM


Bộ chẩn đoán đặc chế

Weapon 10 2

Thể trạng
Thể lực (HP) 100%
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Hơi cao
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Trung bình
  • Bay nhảy: Trung bình
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Hơi chậm
  • Chạy bộ: Chậm
  • Bay thẳng: Chậm
  • Bay ngang: Khá chậm
Nổi bật Gây trạng thái làm yếu đối phương.
Nhận định
Ưu điểm Phạm vi bắn rộng.
Khuyết điểm Khó tự bảo vệ khi bị dồn ép.