FANDOM


Bình hơi phun khí độc

Weapon 07 2

Thể trạng
Thể lực (HP) 95%
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Khá cao
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Trung bình
  • Bay nhảy: Trung bình
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Chậm
  • Chạy bộ: Khá chậm
  • Bay thẳng: Chậm
  • Bay ngang: Hơi chậm
Nổi bật Độ dí của đạn rất quái (CS).
Nhận định
Ưu điểm Phạm vị gây độc rất lớn.
Khuyết điểm CS là loại rơi từ trên xuống.