FANDOM


Ống tiêm chích độc

Weapon 07 1

Thể trạng
Thể lực (HP) 95%
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Khá cao
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Khá cao
  • Bay nhảy: Rất cao
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Hơi chậm
  • Chạy bộ: Khá chậm
  • Bay thẳng: Chậm
  • Bay ngang: Hơi chậm
Nổi bật Hỗ trợ 4-kill rất tốt.
Nhận định
Ưu điểm Chiêu thức bắn xa gây nhiều trạng thái.
Khuyết điểm Không thể dứt mạng bằng chiêu thức bắn xa, mà phải cận chiến.