FANDOM


Đôi súng lục

Weapon 01 1

Thể trạng
Thể lực (HP) 95%
Sức bền (Stamina)
  • Chạy bộ: Cao
  • Bay thẳng: Trung bình
  • Bay ngang: Rất cao
  • Bay nhảy: Rất cao
Tốc độ (Speed)
  • Đi bộ: Hơi chậm
  • Chạy bộ: Trung bình
  • Bay thẳng: Chậm
  • Bay ngang: Trung bình
Nổi bật Liên hoàn đạn (NS, FCS).
Nhận định
Ưu điểm Liên hoàn đạn cùng độ dí của đạn hoạt động tốt ở tầm trung và gần.
Khuyết điểm Sức sát thương thấp.